Novoroční výšlap na Helfštýn

V sobotu 5.ledna 2019 jako každým rokem se konal novoroční výšlap na Helfštýn.Každoročně tato akce přiláká mnoho lidí, kteří si protáhnou svá těla po vánočním lenošení. Naši členové podpořili svojí účastí tímto jím chceme poděkovat. Bližší atmosféru přiblíží fotografie z této akce.

Novoroční výstup na haldu EMA

Co na Nový rok, to po celý rok. Výstupu na haldu EMA, jako přivítání nového roku. Halda EMA leží ve Slezské Ostravě na pravém břehu řeky Ostravice. Podle dostupných informací byla založena v roce 1920. Hlušina se sypala na haldu z okolních dolů. Dosáhla několika miliónů tun na rozloze 82 hektarů. Halda stále pracuje. Uvnitř […]

Oslava Dne válečných veteránů v Ostravě

Ředitel Krajského vojenského velitelství v Ostravě plk. Ing. Hrabec uspořádal tradičně pietní akt a oslavu Dne válečných veteránů 11. 11. 2018 v Ostravě.Pozvání přijali váleční veteráni z Ostravy v doprovodu svých blízkých i váleční veteráni ze sousedních okresů.Pietní akt se uskutečnil u Památníku Rudé armády v Komenského sadech. Kromě válečných veteránů se pietního aktu zúčastnili představitelé moravskoslezského kraje, Statutárního města […]

Sázení líp republiky

  Lípy repub­li­ky nebo též lípy svo­bo­dy, jsou dře­vi­ny, kte­ré byly vysa­ze­ny na počest vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky, ale i samo­stat­né Čes­ké repub­li­ky. Obec­ně jsou nazý­vá­ny stro­my repub­li­ky. Záro­veň to jsou stro­my, kte­ré při­po­mí­na­jí naši národ­ní svo­bo­du či demo­kra­cii. Nej­ví­ce výsa­deb pro­běh­lo v říj­nu 1919 k prv­ní­mu výro­čí vzni­ku repub­li­ky, k 10. výro­čí ČSR v roce 1928 a rov­něž k 50. výro­čí ČSR […]