Přehled akcí za rok 2017

Vážené sestry a bratři, přinášíme Vám všem přehled činnosti OV ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava za rok 2017 toto je doplněno i fotografiemi. Děkujeme všem, kteří nás podpořili. OV ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava Zpráva o činnosti Oblastního výboru ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava za rok 2017   Schůzová činnost   OV ČSBS uskutečnil během roku […]

Výstava Mnichov- okupace- osvobození

V uplynulých dnech proběhla v Ostravě prezentace putovní výstavy Mnichov- okupace- osvobození, na jejíž realizaci se podíleli studenti SPŠS Zengrova Vítkovice ve spolupráci s OV ČSBS Ostrava. Na svinovacích panelech je připomenuto smutné období našich dějin. Od podepsání potupné mnichovské dohody, prvních transportů ostravských Židů, holocaustu, zřízení protektorátu Čechy a Morava, ale i život v […]

Vzpomínkový akt k Mezinárodnímu dni studenstva

Jan Opletal se narodil ve Lhotě nad Moravou na Olomoucku. V roce 1934 ukončil studium na reálném gymnáziu v Litovli. Vojenskou službu absolvoval u jezdectva v Praze a v roce 1936 zahájil studium medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V den výročí založení Československé republiky 28. října 1939 se student připojil k protinacistické demonstraci, která […]

Pietní akty v Moravskoslezském kraji

Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. první světové války 11. listopadu 1918. Toto datum se stalo, na paměť obětem nejstrašnější války, jakou lidstvo do té doby poznalo, v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem válečných veteránů“. Tento den je příležitostí veřejně si připomenout vlastence, kteří ve válečných apokalypsách, ohraničených léty […]